Postęp prac - maj 2020 r.

 BRANŻA DROGOWA

Tydzień 19 ( 04-08 maj 2020r)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 20 ( 11-15 maj)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni (wykonywanie mis przy nasadzeniach) – węzeł Czarlin
 3. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 21 ( 18-22 maj)

 1. Profilowanie koryta pod ciąg pieszo-rowerowy w km 340+600 – 340+700 L; w km 342+450 – 342-550 L
 2. Profilowanie skarpy nasypu ciągu pieszo-rowerowego w km 342+900 – 342+970 L, w km 343+090 – 343+190 L
 3. Profilowanie terenu poza korpusem ciągu pieszo-rowerowego w km 342+450 – 342+550 L, w km 342+500 – 342+600 L
 4. Profilowanie nasypu ciągu pieszo-rowerowego w km 343+080 – 343+120 L
 5. Zagęszczanie nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy w km 342+650 – 342+800; 342+400 – 342+650, 342+600 – 342+750
 6. Pielęgnacja zieleni w okolicy węzła Czarlin
 7. Utrzymanie TOR
 8. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 22 (25-29 maj)

 1. Utrzymanie TOR
 2. Profilowanie skarpy nasypu ciągu pieszo-rowerowego w km 343+190 – 343+240 L
 3. Uzupełnienie wymyć w skarpach, spowodowanych intensywnymi opadami deszczu
 4. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA MOSTOWA

Tydzień 19 ( 04-08 maj 2020r)

 1. Prace zabezpieczające wykonane roboty
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 20 ( 11-15 maj)

 1. Prace zabezpieczające wykonane roboty
 2. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 21 ( 18-22 maj)

 1. Profilowanie stożków skarpowych WD-1
 2. Przygotowanie gzymsów do betonowania PP-1, M-1
 3. Betonowanie gzymsów PP-z, M-1 – strona P
 4. Wykonanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 5. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 22 (25-29 maj)

 1. Profilowanie stożków skarpowych - WD-1
 2. Wykonanie napraw na spodzie konstrukcji ustroju nośnego
 3. Roboty były prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na wirus Covid-19
BRANŻA SANITARNA

Tydzień 19 ( 04-08 maj 2020r)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 20 ( 11-15 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 21 ( 18-22 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 22 (25-29 maj)

Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Tydzień 19 ( 04-08 maj 2020r)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 20 ( 11-15 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 21 ( 18-22 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 22 (25-29 maj)

Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r

BRANŻA TELETECHNICZNA

Tydzień 19 ( 04-08 maj 2020r)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 20 ( 11-15 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 21 ( 18-22 maj)

 1. Roboty nie były prowadzone z uwagi na wirus Covid-19

Tydzień 22 (25-29 maj)

 1. Brak robót – zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dnia 22.05.2020r
 
 
Data: 
piątek, 29 Maj, 2020

ZAMAWIAJĄCY

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

MULTICONSULT POLSKA sp. z o.o.

www.multiconsultgroup.com

WYKONAWCA LIDER

TRAKCJA PRKiI S.A.

www.grupatrakcja.com

   

WYKONAWCA PARTNERZY

MASFALT Sp. z o.o. / KAUNO TILTAI A.b.

www.masfalt.pl / www.kaunotiltai.lt